Rüzgar Enerjisi

Enerji

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Enerjisi Lisans danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki işler yürütülür:
 
1. Saha seçimi ve sahaya ait rüzgâr kaynak bilgilerinin belirlenmesi:

Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulumu açısından en uygun sahalar ve bu sahalara ait rüzgâr kaynak bilgileri belirlenir. Bu çerçevede arazi kullanılabilirliğini belirlemek üzere arazi kullanım durumu, ulaşım durumu ve bağlantı durumu gibi çalışmalar yapılır.
Önseçimi yapılan bir sahada geçmişte yapılan rüzgâr enerjisi amaçlı uygulamalar incelenir.
 
2. Enerji amaçlı rüzgâr ölçümleri:

Sahayı temsil eden en uygun rüzgâr ölçüm noktaları ile ölçüm yükseklikleri ve meteorolojik ölçüm parametreleri belirlenir.
Belirlenen yerlere enerji amaçlı rüzgâr ölçüm istasyonları kurulur ve istasyon kurulum raporu hazırlanır.
Enerji amaçlı rüzgâr ölçüm istasyonları işletilir, bakım ve onarımları yapılır,
Ölçülen veriler toplanır ve güvenirlik testleri ile istatistiksel analizleri yapılarak kullanılabilir hale getirilir.
 
3. Teknik fizibilite raporlarının hazırlanması:

Sahaya ait harita paftaları ile 3 boyutlu sayısal arazi yükseklik haritaları temin edilir
Ölçüm verisi ve ilgili haritalar kullanılarak elektrik üretim tesisine ait teknik fizibilite raporu hazırlanır
Lisans başvurusu dışında yapılacak rüzgâr enerjisi uygulamaları için ihtiyaç analizi yapılır ve bu analiz sonuçlarına göre tesis kapasitesi belirlenerek teknik fizibilitesi hazırlanır
Sahaya ait rüzgâr kaynak bilgileri değerlendirilir ve saha özelliklerine en uygun rüzgâr türbin tipine ait teknik özellikler tespit edilir.
Saha içinde en uygun rüzgâr türbini kurulabilecek noktalar, toplam kurulu güç kapasitesinin tespiti ve elektrik üretim imkânları belirlenir.
Her bir türbinin koordinatları, rakımı, atmosfer sıcaklığı ve basınç değerlerinin tespit edilmesi
Her bir türbin için enerji üretimi ve kapasite faktörü değerinin hesaplanması.
Santral sahasını temsil eden 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritaların temin edilmesi,
Santral sahasındaki rüzgâr türbinlerinin yerlerinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalar üzerine işaretlenmesi
1/5000 ölçekli haritada türbin yerleri ve tesis yerleşim planının çizilmesi
 
4. Lisans başvuru dosyasının hazırlanması:

Bir sahada geliştirilecek bir proje için “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne göre “Lisans Başvuru Dosyası” hazırlanır. Bu kapsamda idari ve teknik belgeler hazırlanır, gerekli hesaplamalar yapılır ve “Santral Sahası Belirleme Yönteminde belirtilen esaslara göre santral sahası köşe koordinatları belirlenerek santral sahası alanı çizilir ve haritalara işlenir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisans başvurusu yapılır.
 
5. Santral sahası değişiklik işlemleri:

Lisans başvurusu sırasında hazırlanan santral sahalarında ilgili mevzuat gereği değişiklik yapılması durumunda son santral sahasının hazırlanması ve haritalama işleminin yapılması.
 
6. Lisans başvurusu yapılmış bir projenin analizi:

İnceleme ve değerlendirme ve uygun bulma aşamasında veya lisans verilmiş projelerin teknik yapılabilirlik analizleri yapılır ve teknik görüşler verilir.