Planlı Bakım

Hizmetlerimiz

Planlı Bakım


Rüzgar türbinlerinin çalışma ömürlerinin uzun olmasını sağlamak ve bakım eksikleri nedeniyle oluşabilecek enerji kayıplarını en aza indirgemek amacıyla yürüttüğümüz periyodik bakımlardır.

Üretici firmaların belirlediği periyotlarda gerçekleştirdiğimiz bakımları faaliyetlerimizi sürdürürken bakım yapılacak türbinle ilgili en yeni teknik eğitimlerin bakım personelimiz tarafından alınmış olmasını sağlıyoruz.